Burj Al Arab i Dubai

Studieresor

Vi har kontakterna

Ett av våra specialområden har ända sedan starten varit att ordna intressanta studieresor för företag och föreningar inom en mängd olika branscher. Fortbildning och studieresor är nödvändiga för att höja blicken och få nya perspektiv i en ständigt föränderlig värld. Med kundens idéer och önskemål i fokus utvecklar vi intressanta och unika researrangemang.

Företag

En studieresas främsta syfte är att utbilda och inspirera medarbetare inom sina respektive yrkesroller. Genom välarrangerade studiebesök, rundvandringar och föreläsningar ges tillfälle att jämföra arbetssätt, utbyta erfarenheter och hitta nya aspekter inom sin specifika bransch. Detta i kombination med sightseeing och trevliga middagar med kollegorna, blir en givande upplevelse både för de anställda och för företaget.  Oavsett bransch kan vi hjälpa ditt företag att arrangera en innehållsrik studieresa som ger såväl viktig kunskap som avkoppling till de anställda.

Branschorganisationer

Många branschorganisationer erbjuder studieresor för sina medlemsföretag.  Förutom intressanta studiebesök erbjuds ibland även seminarium, kurser och mässbesök i samband med resan.  I samråd med organisationens önskemål och syften syr vi tillsammans ihop ett passande upplägg som kan erbjudas medlemmarna.